Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

maj - 2023
Holmstrup Dyreklub - Generalforsamling mandag 22. maj


I henhold til dyreklubbens vedtægter § 6 indkaldes hermed til dyreklubbens ordinære generalforsamling for 2022.
Mandag, den 22. maj 2023 kl. 19.00 i pensionistklubbens lokaler i 277, 1. sal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger.
a. dyreklubbens beretning til godkendelse.​
3. Dyreklubbens regnskaber for 2022 til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
6. Event.​
Vedr. valg: På valg er Annette Ertmann og Lena Nickles samt alle suppleanter.
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af Holmstrup Dyreklub, dvs. husstande, der betaler husdyrgebyr.
Der vil blive serveret frisk frugt
Generalforsamlingen er røgfri med indlagte rygepauser. Rygning foregår uden for lokalet.
På vegne af Holmstrup Dyreklub
Annette Ertmann


Servicecenteret holder lukket i morgen onsdag


Meddelelse fra Serviceleder:

Pga. internt kursus er servicecenteret lukket onsdag den 17 maj.

- Husk der også er lukket om torsdagen pga. Kr. Himmelfartsdag!

Fredag er der åbent som sædvanligt.


GENBRUGS-DAG på Holmstrup mark søndag den 28. maj


Børneloppemarked fra kl. 10-16 på pladsen foran Maria Marked.


Tilmeld gratis bod på SMS: tlf. 2818 4133

Åbent i tøj og bøger - Genbrugsen: kl. 12-14


Åbent i pensionistklubbens - Loppen: kl. 11-13


Arrangement på genbrugspladsen kl. 11-13 hvor der vil være kaffe, vand & øl og pølser m.m. til de fremmødte.


Hvis du/I har noget som I vil give videre til genbrug, så kan tingene afleveres på genbrugspladsen søndage mellem 11 og 12, hvor pladsen er bemandet.

Mvh. Genbrugsgruppen med flere.

Malerarbejde på udendørs vinduer

I maj måned starter maling af de vinduesrammer, som sidder i det fri. Altså ikke vinduer på overdækkede altaner.
Malerarbejdet udføres af malerfirmaet Ernst Hansen, som vil informere om, hvornår de kommer forbi de enkelte lejemål, via en seddel i postkassen.
Serviceleder appellerer til, at de berørte lejere hjælper med let adgang til vinduerne, ved at fjerne genstande der spærre for adgangen.Ny hjemmeside


Eller rettere - Vi er blevet kunde hos en ny udbyder af hjemmesiden. Den tidligere udbyder har solgt forretningen til One.com. Det betyder at siden er blevet tvangsflyttet hertil. Eller migreret, som det hedder.


Konsekvensen er, at udseendet har ændret sig lidt, hvilket især er tydeligt på en mobiltelefon. Særligt i den måde menuen vises. Med lidt tilvænning fungerer det dog.


Der er imidlertid også nogle muligheder i det nye setup, som der arbejdes på at udnytte. Det skulle gerne vise sig hen ad vejen, når de største udfordringer er overvundet.

Beboernes informationsside - Brabrand Boligforening afdeling 6.


Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 til Simple.com. Januar 2023 blev det migreret til One.com.


Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretningerfra afdelingsbestyrelsen.


Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se, hvilke aktiviteter de kan deltage i.


Materiale modtages på e-mail:red@holmstrupinfo.dk


Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.


Meningsudvekslingforegår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder   -   og på Facebook:


https://www.facebook.com/groups/Holmstrup/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redigeres af: Mogens S L Nielsen -red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.