• Sct. Hans-tale, Holmstrup 2024


  Tak for indbydelsen til at holde Sct. Hans – tale her i
  Holmstrup, hvor vi sammen her i vores efterhånden helt
  utrolig dejlige grønne område kan fejre lyset og sommeren,
  der nu for alvor er på.
  Og derudover har vi efter min mening meget andet at fejre
  – selvom vi nu lever i mærkelige tider med vældige
  forandringer. Vi kan ikke mindst fejre, at vi er så heldige at
  bo i et af verdens rigeste og mest demokratiske lande.
  Sammen med de andre nordiske lande har danskerne skabt
  en samfundsmodel med de bedste levevilkår for
  almindelige mennesker, som nogensinde har eksisteret.
  Samtidig er vi også ganske gode til at beklage os, hvis der
  er noget, der ikke fungerer, f.eks. i vores sundhedssektor,
  der ellers er tæt på at være verdens bedste. Det gjaldt
  allerede i 1864, hvis man skulle tro den tyske jernkansler –
  Otto von Bismarck. Da han havde vundet over danskerne,
  foreslog den danske konge Chr. IX, at det danske rige blev
  en del af Tyskland. Så kunne kongen fortsætte som hertug
  af Schleswig-Holstein. Men Bismarck meddelte, at Tyskland
  ikke kunne holde til at få så mange kværulanter indenfor
  dørene. Danskerne måtte blive udenfor.
  Det demokrati og det velfærdssamfund, som vi har arvet
  og som vi skal sørge for at give videre til vores børn i
  ordentlig stand – det har vi nu haft så længe, at de
  nulevende efterhånden nærmest tager det for for en given
  ting. Med berlin- murens faldt blev det endog hævdet, at
  nu havde historien nået sin afslutning med det vestlige
  liberale demokrati og nu ville freden råde i fremtiden. Det
  kom ikke til at holde stik.
 • De seneste års omskiftelser bør have lært os, at vores
  demokrati, frihed og ganske trygge tilværelse er noget, der
  skal kæmpes aktivt for at bevare – og det bedste forsvar
  for vores demokrati, er at vi aktivt bruger det og deltager i
  det og på den måde til stadighed genskaber det. Vi må
  sammen sikre, at der ikke breder sig en ligegyldighed og
  direkte modvilje, som næres af den utrolige mængde af
  falske nyheder og løgne på de nye medier,
  Vi kan glæde os over, at Danmark i år ligger øverst på
  listen over og får den højeste karakter for sikring
  ytringsfriheden. Ingen i Danmark risikerer at falde ud ad et
  vindue, fordi de har kritiseret regeringen. Men det betyder
  jo ikke, at den hellige grav er velforvaret. I en række lande
  svækkes ytringsfriheden i øjeblikket. Og pressen får
  mundkurv på – eller bliver overtaget af regeringen. Som
  f.eks. i Ungarn. Men det kan da heldigvis også gå den
  anden vej. I vigtige lande som Indien, Brasilien og måske
  også Ungarn kan det nu den anden vej. Efter de seneste
  valg er de autoritære regeringer svækket eller faldet som i
  Brasilien. Så der også vigtige fremskridt vi kan glæde os
  over i dag.
  Ytringsfriheden er grundlaget for alle andre
  frihedsrettigheder. Og den historiske erfaring viser, at hvis
  pressen beherskes af skrubelløse magthavere, som
  endeløst gentager de samme løgne, så kan de længe holde
  sig ved magten. Den værste af dem, Hitlers
  propagandaminister Josef Goebbels, var ligefrem stolt af
  denne metode og slog fast, at hvis man gentog den samme
  løgn længe nok, så vil den til sidst blive troet. Og det
  virker, hvis ingen kan tage til genmæle.
 • Det andet, som er helt afgørende for at bevare friheden og
  demokratiet er en høj grad af lighed. Hvis rigmænd og
  oligarker bliver for rige og mægtige og hvis en stor del af
  en befolkning synker ned i fattigdom, dårlig uddannelse og
  sundhed, så øges risikoen for korruption og magtmisbrug.
  Man kan bare tænke på kupforsøget i USA under sidste
  præsidentvalg. Det sker på et bagtæppe af enorm ulighed.
  Men netop i USA blev verdens første moderne demokrati
  skabt på et helt andet grundlag – med den amerikanske
  uafhængighedserklæring – efter min mening en af de
  7otteste politiske tekster, der nogensinde er skrevet: den
  begynder sådan her:
  ”Vi betragter det som en indlysende sandhed, at alle
  mennesker er født lige, at de af Skaberen er udstyret med
  visse umistelige rettigheder og blandt disse rettigheder er
  livet, friheden og retten til at stræbe efter lykke, at
  mennesker har oprettet disse regeringer for at sikre sig
  disse rettigheder og at disse regeringers magt hviler på
  samtykke fra dem, der bliver regeret”.
  Nu må vi så se om den nuværende danske regering får det
  samtykke ved det kommende folketingsvalg!
  I de nordiske lande fandt man ud af, at det kræver et
  velfærdssamfund at sikre disse rettigheder. Hvis uligheden
  bliver for stor, vil disse rettigheder for en stor del af
  befolkningen kun være ord på et stykke papir. En høj grad
  af lighed er nemlig ligesom ytringsfriheden afgørende for at
  bevare og udbygge demokratiet. Grundtvig, som jo med
  DR’s store 7otte serie er blevet genoplivet som kulturelt
  samlingspunkt, sagde det med ordene, at i Danmark skal vi
  sikre, at få har for meget og færre for lidt.
 • Derfor kan man godt blive lidt eftertænksom, når man ser
  opgørelser over de private danske formuer. Disse formuer
  er i dag enorme – mange gange landets årlige indtægt. Og
  de vokser støt. Men ser man nærmere på tallene er der en
  tredjedel af befolkningen, som kun ejer en meget ringe del
  af disse formuer. De bor til leje og har lavtlønnet arbejde
  og ingen eller kun meget beskeden
  arbejdsmarkedspension. Til gengæld ejer den rigeste
  procent af befolkningen i dag helt ufattelige beløb.
  Jeg synes vi skal bruge vores ytringsfrihed til i den
  kommende tid at diskutere denne ubalance og hvordan vi
  kan gøre alvor af Grundtvigs budskab.
  Jeg voksede op med ungdomsoprøret og oprettelsen af
  Thy-lejren og Christiania. Og da jeg gik i gymnasiet og på
  universitetet gjorde vi oprør mod autoriteterne. Når vi
  f.eks. besatte institut for Statskundskab, fordi vores
  professor konsekvent forsøgte at bortforklare USA's
  medansvar for Pinochet-diktaturet i Chile, så bad vi ikke
  først om tilladelse. Nutidens studerende, der protesterer
  mod den danske politik i Mellemøsten, de er mere hø7ige.
  De ansøger pænt om tilladelse inden de besætter
  universitetshaven eller et hjørne af Rådhuspladsen i
  København. Men de gør det samme, som vi gjorde for at
  halvt århundrede siden her i Aarhus, de bruger deres
  ytringsfrihed og er på den måde med at bevare
  demokratiet.
  Når det er sagt, så vil jeg slutte med at slå fast, at vi i dag
  har utrolig meget at glæde os over. Hvis vi passer på vores
  natur, har vi et af verdens smukkeste lande, og selv om vi
  ofte beklager os over regn og skyer, så siger man nu, at
  7ere og 7ere turister kommer her til landet på grund af
  vores dejlige tempererede klima. Vi har gratis
 • sygebehandling, 600.000 almene boliger og rigtig meget
  andet, der er værd at passe på i de kommende år. Og jeg
  tror på, at det trods alle vanskeligheder nok skal lykkes.
  Med det håb på denne Ane sommeraften vil jeg sige tak for
  ordet.


Keld Albrechtsen