Facadepartier i ikke-overdækkede lejligheder

Redigeret marts 2016

Vores vinduespartier er 40 år gamle og mange steder er der trækproblemer og kuldeindfald. Dels er der inden kuldebro isolering mellem vinduer og beton. Nogle steder er der faktisk åbne sprækker mellem vinduesramme og beton. Du kan se både tilstandsrapport og termograferingsrapport på hjemmesiden.

Dels er mange terrassedøre utætte og dels er de fleste termoruder gamle og dårligt isolerende. Der er ikke noget at sige til, at vi har en del beboere som klager over træk og høje varmeregninger. Nye vinduespartier vil derfor give en bedre komfort, men også en pæn besparelse på varmeregningen. Men besparelsen på varmeregningen kan ikke betale for en udskiftning.

Vi har i 2014 lavet 2 fuldskalaforsøg i et par stuelejligheder i 257 og 259. De 2 forsøg er lavet forskelligt i forhold til monteringen. I 259 er der lavet udhugning i betonen til kuldebro isolering. Varmerør til radiatorer er også lagt under gulvet, så dørtrinnet til terrassedøren bliver markant lavere. Det har gjort 259 markant dyrere end 257. Inclusive tekniker honorar har 259 kostet 139.000 kr. og 257 93.000 kr. De priser er kun for forsøgene. Du kan se prisoverslagene på hele projektet i de forskellige varianter på de uploadede bilag.

Begge lejligheder er blevet termograferet efterfølgende. Der er markant forskel mellem de 2 prøvelejligheder og vores tidligere termograferinger af vores nuværende vinduespartier. Der er imidlertid ikke nogen større forskel mellem 257 og 259, selvom der er lavet ekstra kuldebro isolering i 259. Forskellen mellem varmeisoleringen i de 2 opsætninger står derfor ikke i et rimeligt forhold rent økonomisk, hvis man kigger på varmebesparelsen i forhold til en ekstra udgift på 46.000 kr. pr. lejlighed.

Løsningen fra 259 med føring af varmerør under gulv, så de høje dørtrin fjernes, vil kunne blive relevant for handicap lejlighederne, hvis det kan hænge sammen økonomisk. Den niveaufri adgang kan kun laves ud til haver, idet flisegulvet på altanerne er højere end lejlighedsgulvet. Vi skal have set på, om der kan hentes midler herfra ved Landsbyggefondens puljer for tilgængelighed.

Næste fase i dette projekt er, at vi skal have materialet lavet færdigt med huslejekonsekvenser, så vi har noget at tage stilling til. Vi vil indkalde til et særskilt beboermøde, hvor projekterne om vinduer og ventilation fremlægges til debat.

2 Termografi Holmstrup afd 6