Holmstrup Klubber

Holmstrup har mange klubber, hvoraf nogle mere har karakter af aktiviteter eller tilbud.

Alle beboere kan henvende sig og deltage.


Det er imidlertid vigtigt at repræsentanter for klubberne melder ind, hvis de

vil have opdaterede informationer nævnt her på siden. Det kan være om

åbningstider, bestyrelsessammensætning, aktiviteter m.m. 


Skriv til red@holmstrupinfo.dk

----------

Øvrige klubber

(klubber som hovedsageligt kun optræder med kontaktinformation): 

Leg på multibanen.

Leg på multibanen.

Aktivitetsstedet
Jernaldervej 245, 1. lejl. 6  Telefon 86 24 82 89
Lokalet anvendes til beboer aktiviteter.  P.t. fællesspisning og keramik - se neden for. Afdelingsbestyrelsen kan søges om tildeling af lokale-tid til godkendte aktiviteter.

Holmstrup Beboerforening (Billard, øl og hygge)
Jernaldervej 215, 1.
Kontakt: Mød op! 

Porcelænsmaling i Holmstrup
Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben)
Kontaktperson
Jette Kristiansen, 265 Telefon 30 42 94 90
Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

Keramik
Værestedets lokaler 245, 1.
Jette Kristiansen
Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

Flagning - se Flagning

Vil du gerne have flaget op kan du kan ringe til:

Annette Ertmann på 40 62 35 61

eller Hanne på 29 25 58 24

Haveforening Persillerækken (nabo til Holmstrup Haver)
Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69 

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening
Margrethe Borchhorst Telefon 86 24 41 31 

Multibane i Holmstrup (Sydvestlige hjørne af bebyggelsen)
Udlån af net:
Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69