Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

17-januar-2023

Ny hjemmeside


Eller rettere - Vi er blevet kunde hos en ny udbyder af hjemmesiden. Den tidligere udbyder har solgt foretningen til One.com. Det betyder at siden er blevet tvangsflyttet hertil. Eller migreret, som det hedder.


Konsekvensen er, at udseendet har ændret sig lidt, hvilket især er tydeligt på en mobiltelefon. Særligt i den måde menuen vises. Med lidt tilvænning fungerer det dog.


Der er imidlertid også nogle muligheder i det nye setup, som der arbejdes på at udnytte. Det skulle gerne vise sig hen ad vejen, når de største udfordringer er overvundet.

29-November-2022

Afgørelse:
Tilsynet med almene boliger har truffet afgørelse i sagen om budgettvist vedrørende budget 2023 i afdeling afd. 6, Brabrand Boligforening og skal hermed godkende budgettet jf. bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. nr. 1877 af 27. september 2021 (almenboligloven) § 42.
Læs mere via linket!

16-Oktober-2022

Vi har hos in-tv.dk modtaget prisstigninger på vores tv-produkter fra vores tv-leverandør.
Vi har valgt, at det kun er vores Basic-pakke, der stiger i pris, da vi stadig ønsker at levere de bedste og mest fordelsagtige priser til vores medlemmer i jeres afdeling.
Dette betyder, at prisen på Basic-pakken stiger fra 140 kroner pr. måned til 175 kroner pr. måned.
Ændringen i prisen træder i kraft fra den 01.01.2023.
De af jeres beboere, der har denne tv-pakke, bliver informeret direkte via mail om prisjusteringen i næste uge.
De bedste hilsner fra in-tv.dk

Beboernes informationsside - Brabrand Boligforening afdeling 6.

Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 til Simple.com. Januar 2023 blev det migreret til One.com.

Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen.

Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se, hvilke aktiviteter de kan deltage i.

Materiale modtages på e-mail: red@holmstrupinfo.dk

Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.

Meningsudveksling foregår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder - og på Facebook: 

Kommentarfeltet herunder, er til forslag eller spørgsmål om hjemmesidens indhold. Kommentarer og svar offentliggøres her på siden! Alternativt kan der skrives direkte til red@holmstrupinfo.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktør: Mogens S L Nielsen - red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.