Tilbagevendende problemer med gulve i Holmstrup

Når gulvbrædder rejser sig

Hvert efterår eller vinter er der holmstruppere, som oplever, at deres gulvbrædder rejser sig. Det problem har vi haft fra byggeriets start. Før renoveringen i 1996-98 kunne man opleve, at gulvbrædderne stod op i buer på en halv meters højde. Efter renoveringen, hvor varmesystem blev lavet om og halvdelen af lejlighederne fik overdækket altan, er problemet blevet minimeret meget.

Årsagen hertil er ikke sprængte vandrør men derimod gulvenes konstruktion. I Holmstrup ligger gulvbrædderne løst ovenpå ovntørret sand, og er ikke sømmet fast på gulvstrøer med isolering imellem. Ved høj luftfugtighed opsuges fugt i sandet, som afgives til gulvbrædderne ved temperaturudsving, når der dannes kondensvand. Problemet ses oftest lige indenfor altandøre eller i rum, hvor der er lukket ned for varmen gennem længere tid, hvor der er koldt udenfor. God udluftning og en minimums rumtemperatur på over 17 grader forhindrer problemet i at opstå.

Har man oplevet problemet, får man ikke lagt nyt gulv. Behandlingen består i, at man skal åbne for varmen og lufte ud. Så vil gulvbrædderne igen lægge sig. Servicekontoret vil stille en luftfugtighedsmåler op, som logger luftfugtigheden i lejligheden. Måleren er på størrelse med en tændstikæske.

Vand- og radiatorrør

Første gang beboeren stifter bekendtskab med problemet, tror mange, at der er sprunget et vandrør under gulvet. Det er ikke tilfældet.

I Holmstrup er køkken og bad placeret opad den lodrette skakt med forsyningsrør til lejligheden. Vandrør til køkkenvask og toiletvask løber derfor ikke under gulvbrædderne, men er ført gennem bagvæggen.

Forsyningsrør til radiatorer blev i 1998 omlagt til et 2-strengssystem. Ved den lejlighed blev de nye rør ført langs væggene i de grå plastkasser. Radiatorrør løber derfor over gulvet og ikke under gulvet. Skulle et radiatorrør lække eller sprænge, vil vandet altså løbe synlig ud på gulvet.

Skift af gulve

Det er meget dyrt at skifte gulvbrædder i Holmstrup. Det skyldes, at gulvene er lagt på ovntørret sand i hele lejlighedens areal. Skillevæggene er monteret ovenpå gulvbrædderne. Man kan altså ikke blot skære et stykke af gulvet op og fjerne det fugtige sand, idet sandet vil løbe ud i det hul, hvor man graver det fugtige sand væk.

Hvis et gulv har været brudt op, bliver nye gulvbrædder lagt igen på sandet med mindre, der skiftes gulv i hele lejligheden.

Hvis problemet med gulvbrædder, som rejser sig, skal løses permanent, vil det koste er par millioner kroner årligt over en årrække, da alle gulve i ikke overdækkede lejligheder skal skiftes. Det vil medføre en huslejestigning på ca. 7-8 %. Det er 3 gange større end den, vi får pr. 1. januar 2021.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Edvin Juhl 18-12-2020