Afdelingens projekter

Redigeret januar 2016.

På beboermødet i april måned 2012 blev det besluttet at anvende 750.000 kr. af afdelingens overskudskonto til et forsøgsanlæg med solceller, solfangere og varmeindvinding fra ventilationen til indblæsning af ren luft (balanceret ventilation).

Her 4 år efter er pengene og flere til for længst brugt. Det er nu på tide, at der kommer en opdatering på, hvordan det ser ud med de enkelte projekter.

Under de enkelte underpunkter kan du se diverse materiale. Der er og vil løbende blive tilføjet nyt materiale. Der har også løbende været indlæg i Sofus og omtaler af projekt stadier i afdelingsbestyrelsens beretninger. Dem kan du finde under fanen Velkommen - Beretninger. Du kan se både tegninger, rapporter og billeder af de enkelte løsninger.

Vi startede med 3 projekter:

Solceller til el produktion.

Solfangere kombineret med varmepumper til produktion af varme.

Balanceret ventilation til indblæsning af ren luft.

Efterfølgende har vi været i gang med nogle større opgaver, som vi har valgt at placere under samme fane. Det gælder udskiftning af vinduespartier, renovering af badeværelser, etablering af affaldsbeholdere under jorden og renovering af vores varmeanlæg. En del af udgifterne er også brugt til forsøgsløsninger i fuld skala. Således har vi monteret central ventilation og nye badeværelser i 3 boliger, skiftet vinduespartier i 2 boliger og er i gang med at installere decentral ventilation i 2 boliger.

Solfangeranlægget har afdelingsbestyrelsen for længst besluttet at indstille, idet tilbagebetalingstiden vil være på ca. 25 år. Desuden har vi varmemålere installeret i de enkelte teknikrum, hvorfor varmeproduktion fra et solfangeranlæg kun kan kobles på den opgang, hvor det er monteret.

Du kan læse meget mere under de enkelte punkter.

Bemærk at spørgsmål til projekter sandsynligvis ikke besvares her, men kan sendes direkte til afdelingsbestyrelsen via red@holmstrupinfo.dk