Sofus - Holmstrup beboerblad

Information om Sofus og indlevering af stof til bladet - se nederst på siden!

Sofus 5 - 2022

Med rettelser for dyreklubben og pensionistklubben, og så foreløbig indkaldelse til efterårets afdelingsmøde hvor budgettet skal vedtages!
Næste blad planlægges lavet onsdag den 17. oktober.

Sofus 4 - 2022

Blandt andet fra Holmstrupdagen og information fra afdelingsbestyrelsen.

Sofus 3 - 2022

Særnummer om pensionistklubben og Grimhøjs arrangementskalender.

Sofus 2 - 2022

Læs om pensionistklubbens aktiviteter, Dyreklubbens indkaldelse til generalforsamling, Holmstrupdag, Genbrugspladsen, hundehm-hm og om luftfugtighed i lejligheder.

Sofus 1 - 2022

Bliv klogere på årstidens lav, Jens Skriver's 70 års fødselsdag og den nys overståede generalforsamling i pensionistklubben.

Sofus 8 - 2021 Særnummer

læserkommentar om parkeringskonrol. Læs uddrag af beboermøde referat og mini julemarked.

Sofus 7 - 2021

Generalforsamling dyreklubben, løbehjul på fortovet, kommentarer til afdelingsmødet fra Herman Nielsen og Søren Løkkegaard og masser af nyttige kontakter til aktiviteter m.m.

Sofus 6 - 2021

Et lille særnummer med blandt andet nogle billeder fra sommerfesten.

Sofus 5 - 2021

Læs om hundehavens femårs dag, nyt fra Genbrugsgruppen, Holmstrupdag, og se programmet for pensionistklubben.

Sofus 4 - 2021

Flaggruppen, dyreklubben, beboermøde og om de halvårlige informationer fra afdelingsbestyrelsen.

Sofus 2-2021

Nye flagkvinder, regnvandsbassin i Skjoldhøjkilen og naturbetragtninger.

Sofus 1-2021

Byrådet har givet tilladelse til at Viborgvej, mellem Sommervej og Tilst Vestervej, udvides til fire spor.

Sofus hele årgang 2018

Årgang 2018, numrene 1 til 6 samlet i én PDF.

Sofus hele årgang 2017

Årgang 2017, numrene 1 til 6 samlet i én PDF.
På side 70 findes statistik-tillægget med Holmstrups områdeprofil

Sofus' baggrund - og sådan indleveres stof til bladet:

Sofus har siden 1975* været et et beboerblad for Brabrand Boligforenings afd. VI – Holmstrup.

* (Fra januar 2006 til april 2009 ændrede Sofus navn til NySofus – og bladet dækkede også
afdeling 11 – Odinsgård og afdeling 12 – Thorsbjerg (oplag NySofus 710 eks.). Fra april 2009 blev Sofus igen et beboerblad udelukkende for Holmstrup).

Oplag Sofus: 450 eks.

Sofus er til for at beboere, aktiviteter, servicelederen og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig.
Brabrand Boligforening kan også benytte bladet til at udsende meddelelser til afdelingen.
Ligeledes kan beboerrådgivningen benytte bladet.

Anonyme indlæg optages ikke.
Erhvervsmæssige annoncer og indlæg modtages ikke.

Indlæg bedes så vidt muligt sendt pr. e-mail til Sofus’ mail: soerenloekkegaard@gmail.com

Andre – diskette/CD/DVD eller USB-sticks – kan afleveres til nedenstående.
Såfremt du ønsker hjælp til et indlæg – kan du henvende dig på redaktionsmødet – se tidspunkt i Sofus.

Deadline: Se bladet
Deadline er altid præcist kl. 16.00.

Redaktionsmøde: Onsdagen – samme dag som deadline fra kl. 16.00

Redaktionsmødet afholdes i afdelingens mødelokale, Jernaldervej 215, 1 sal.

Redaktionen består af:

Søren Løkkegaard (ansvarshavende) tlf. 40 29 29 42, 223A, soerenloekkegaard@gmail.com

Helle Due tlf. 61 70 19 29, helle.illona@gmail.com