Værestedet skifter navn til Aktivitetslokalet 245

Værestedet ændres til Aktivitetslokale 245, 1. sal. lejl. 6 Telefon 86 24 82 89

Værestedets midler ophørte 01.07.2019. Hvis Værestedet skal fortsætte i andet regi, skal det godkendes på et beboermøde.

Er der ønske om at benytte lokalet til aktiviteter, skal det forelægges afdelingsbestyrelsen. Henvendelse: Peter IversenJernaldervej 245 3.

AKTIVITETER p.t.:

Spisning onsdage kl. 18.00 – kaffe kl.16  - Kontakt person er: Bettina Tang tlf. 21 51 56 86

Beboerrådgivning

Keramik