Holmstrup

23-November-2021

Resultatet af ur-afstemning om parkeringskontrol

Resultatet for afstemning om indførelse af parkeringskontrol i Holmstrup, blev et overvældende NEJ!
Stemmerne fordelte sig med
Ja: 60
Nej: 157
Blanke: 5
(Hver lejlighed er tildelt 2 stemmer)

13-November-2021

Sofus nr. 8 - Særnummer

Læserkommentar om parkeringskonrol. Læs uddrag af beboermøde referat og mini julemarked.
Næste blad planlægges trykt onsdag den 1.december.
Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden.

09-November-2021

Indkaldelse til urafstemning om parkeringskontrol

På baggrund af beslutning truffet på afdelingsmødet d. 21. september
2021 indkaldes herved til urafstemning om indførelse af parkeringskontrol i Holmstrup.
Mandag d. 22. november 2021 kl. 09.00 til kl. 12.00
Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 15.00 til kl. 18.00
i selskabslokalet nr. 245
Forslaget er omdelt til alle.

Optælling af stemmer
Stemmeudvalget består af: Gitte Kjær – afdelingssekretær, John Højsholt samt 2 repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. Optælling foretages på sidste valgdag, og resultatet af afstemningen bliver herefter offentliggjort ved brev til samtlige beboere.
Venlig hilsen
Brabrand Boligforening

28-Oktober-2021

Mini julemarked lør den 4. december kl. 11 – 16

Pensionistklubben afholder mini julemarked i pensionistklubbens lokale, Jernaldervej 277.

Her vil der være mulighed for at købe en af de flotte juledekorationer og nyde en kop kaffe eller et glas hjemmelavet gløgg med hjemmelavede æbleskiver og slappe lidt af fra den begyndende juletravlhed.
Der vil også være mulighed for at købe ”Holmstrup honning”.
Herudover sælger vi amerikansk lotteri med fine gevinster.
Kl. 13.30 vil der være auktion over 3 Klarborg nisser.

Med venlig hilsen Holmstrup Pensionistklub

11-Oktober-2021

Holmstrup Dyreklub Generalforsamling 20. nov kl. 14

I henhold til dyreklubbens vedtægter § 6 indkaldes hermed til dyreklubbens ordinære generalforsamling for 2021. Afholdes i pensionistklubbens lokale, 277, 1. sal
DAGSORDEN:
1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
2. BERETNING
A. DYREKLUBBENS BERETNING TIL GODKENDELSE
3. DYREKLUBBENS REGNSKAB FOR 2019 OG 2020 TIL GODKENDELSE
4. INDKOMNE FORSLAG
5. VALG
A. VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER + SUPPLEANTER
B. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT
6. EVENTUELT
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af Holmstrup dyreklub, dvs. husstande, der betaler husdyrgebyr.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Ragnhild Jensen, halloj948@gmail.com senest 14 dage før mødet.

25-September-2021

Kort referat af efterårets beboermøde

Der kommer et fyldigere referat fra afdelingssekretæren, men det kan nævnes at forslaget om begrænsninger i dyrehold, faldt. Forslaget om parkeringsvagter bliver sendt til urafstemning, så alle får mulighed for at give deres holdning til kende.
Regnskaber og budget blev godkendt.
Hækejere som ikke klipper deres hæk, vil få en påmindelse. Følges der ikke op her på, vil den blive klippet for beboers regning.
Princippet om, at vi i Holmstrup vil have rummelige 2 meter høje køleskabe installeret, blev knæsat. Driften var begyndt at udskifte med mindre køleskabe.
Det blev besluttet at finde en løsning for juletræet, så det ikke optager flagstangen i julen - eller opsætte endnu en flagstang.
Bestyrelsen blev valgt med Edvin, Peter, Rudolf, Mogens, Anette, Helle Hansen og Helle Månsson. Johnny og Niels blev 1. og 2. suppleant. De fire førstnævnte er valgt for 2 år, dvs reelt 1½ år da valg normalt ligger i foråret - og kun er forskudt pga. Corona. Resten er valgt for 1 år, reelt ½ år da der er valg igen til foråret.

21-September-2021

Holmstrup Pensionistklub - Program for resten af året

Følg linket for at læse programmet fra nu og året ud!
Sæt kryds i kalenderen allerede nu til klubbens julemarked lørdag den 4. december.
Klubben byder alle velkommen – ikke kun pensionister!
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen Pensionistklubben

Tidligere nyheder kan ses i Arkivet

Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 hertil!

Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen.

Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se, hvilke aktiviteter de kan deltage i.

Materiale modtages på e-mail: red@holmstrupinfo.dk

Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.

Meningsudveksling foregår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder - og på Facebook to steder:

https://www.facebook.com/groups/Holmstrup/

https://www.facebook.com/groups/446090208887018/

Kommentarfeltet herunder, er til forslag eller spørgsmål om hjemmesidens indhold. Kommentarer og svar offentliggøres her på siden!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktør: Mogens S L Nielsen - red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.