Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

05-Maj-2022

Sofus 3 - Særligt om Grimhøjs arrangementer

Særnummer om pensionistklubben og Grimhøjs arrangementskalender.

04-Maj-2022

I dag hyler sirenerne!

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet
Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen gennemfører den årlige afprøvning af varslingssystemet ONSDAG DEN 4. maj 2022 KL. 12:00 TIL KL. 12:15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse lægger stor vægt på, at personer, som kan blive berørt af sireneafprøvningen, på forhånd er orienteret.
Flere informationer her: https://www.brs.dk/da/sirener

26-April-2022

Kort oprids af gårsdagens beboermøde

Både beretning og regnskab blev godkendte. De er omdelt, men kan også ses under Beretninger her på sitet.
Forslag til ændring af ordens- og vedligeholdelsesreglementerne, blev også godkendt.

LADESTANDERE
Forslag om opsætning af ladestander til el-biler blev enstemmigt forkastet. Der var uvilje imod at beboerne skal betale for en installation, som firmaet bag høster fortjenesten på. Vi afventer bedre tilbud.

VALG
Valget af bestyrelsesmedlemmer gav genvalg til Anette Knight og Helle Hansen. Som nye i bestyrelsen blev Annette Ertmann og Zack Mohammed indvalgt. Sidstnævnte som 1. suppleant.

Jens Skriver fortsætter som repræsentant til Skræppebladet.
Et fyldigere referat vil kunne læses på bbbo.dk senere.

24-April-2022

Program for maj og juni i Holmstrup Pensionistklub

3. maj kl. 14.00 Banko
10. maj kl. 14.00 Kaffe
17. maj kl. 14.00 KaffeTilmelding til spisning
24. maj kl. 14.00 Kaffe
31. maj kl. 13.00 SpisningHamburgerryg med gemyse samt dessert
7. juni kl. 14.00 Banko
14. juni kl. 14.00 KaffeTilmelding til udflugt
21. juni kl. 14.00 Kaffe
28. juni Udflugt.
Nærmere tidspunkt og oplysninger udsendes særskilt. Men reserver allerede nu datoen. Klubben holder sommerferie i juli måned.
Klubben byder alle velkommen – ikke kun pensionister!

23-April-2022

Holmstrup Dyreklub Generalforsamling onsdag, den 11. maj 2022 kl. 19.00

I henhold til dyreklubbens vedtægter § 6 indkaldes hermed til dyreklubbens ordinære generalforsamling for 2022.
Sted: pensionistklubbens lokaler i 277, 1. sal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger.
a. dyreklubbens beretning til godkendelse.
3. Dyreklubbens regnskaber for 2021 til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
6. Event.

Vedr. valg: På valg er Ragnhild Jensen og Mette Jespersgaard samt alle suppleanter.
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af Holmstrup Dyreklub, dvs. husstande, der
betaler husdyrgebyr.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Annette
Ertmann, 225 B st. Th., annette@sertmann.dk senest den 26. april 2022.

Der vil blive serveret frisk frugt
Generalforsamlingen er røgfri med indlagte rygepauser. Rygning foregår uden for lokalet.

På vegne af Holmstrup Dyreklub
Annette Ertmann

06-April-2022

Sofus 2 er uddelt - og kan også læses her!

Læs om pensionistklubbens aktiviteter, Dyreklubbens indkaldelse til generalforsamling, Holmstrupdag, Genbrugspladsen, hundehm-hm og om luftfugtighed i lejligheder.

Næste blad planlægges trykt onsdag den 15. juni.
Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden.

Tidligere nyheder kan ses i Arkivet

Beboernes informationsside - Brabrand Boligforening afdeling 6.

Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 hertil!

Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen.

Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se, hvilke aktiviteter de kan deltage i.

Materiale modtages på e-mail: red@holmstrupinfo.dk

Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.

Meningsudveksling foregår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder - og på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/Holmstrup/

Kommentarfeltet herunder, er til forslag eller spørgsmål om hjemmesidens indhold. Kommentarer og svar offentliggøres her på siden!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktør: Mogens S L Nielsen - red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.