Holmstrup

16-Januar-2022

In-tv med en lille opdatering i forhold til tv.

I alle vores tv-pakker ligger prøvekanalen på kanalplads 21.
Følg linket for at se, hvilke kanaler der vil blive vist i løbet af året som prøvekanal.
Der tages forbehold for ændringer fra vores leverandørs side.

Derudover er Paramount Network desværre udgået og findes ikke længere som
kanal, hverken i de faste tv-pakker eller som tilvalgskanal.

03-Januar-2022

Afdelingsbestyrelsesmødet idag aflyst

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 3. januar aflyst!
Coronasituationen gør stadig ting besværligt og derfor aflyses mødet idag. Det er p.t. ikke planlagt om mødet erstattes af et andet i januar, men næste skemalagte møde foregår mandag den 7. februar.
Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

20-December-2021

Julehilsen fra in-tv

Kære Holmstrup
2021 er snart slut, men heldigvis skal der lige pakkes nogle gaver op, inden nytårsraketterne fyres af.
Vi har så været så heldige at få jer som medlemmer hos intv.dk i år. I er blandt de første, der har været med på vores rejse. Vi har lært mange af jer at kende personligt, og det har været en stor fornøjelse.

Og så en god nyhed:
Prisen på tv-kanaler kommer ikke til at stige en krone i 2022 hos in-tv.dk. Det synes vi, I skal have at vide, så ingen går rundt og er nervøse for at blive ramt af de prisstigninger, mange andre tv-kunder desværre er udsat for.

Vi håber, I alle er tilfredse med in-tv.dk og de produkter, vi leverer. Vi håber også, I vil opleve, at vores service bliver endnu bedre i 2022. Desuden har vi flere nye ting i posen, som vi glæder os til at fortælle jer om i det nye år.

Glædelig jul og et rigtigt godt nytår!
Mange hilsner fra holdet hos in-tv.dk og hele Antenneforeningen Aarhus

15-December-2021

Kun midler til aktivitetsstøtte i FAS Nord

Fritidsforeningen er paraplyorganisation for de tre FAS-sektioner. Der er ikke længere indtægter, så FAS Syd har ikke mere i kassen. FAS Vest, der kun består af Gellerup, vil afholde aktiviteter, som finansieres af afdelingens konto 119.

FAS Nord, som består af 13 afdelinger, har derimod en formue på over 600.000 kr.
For fremtiden har Fritidsforeningen kun denne ene sektion, FAS Nord - som bl.a. dækker Afd. 6, Holmstrup.

15-December-2021

Beboerrådgivningens juleferielukning

Beboerrådgivningen er lukket fra torsdag den 16.december og Jens Høgh træffes igen den 3. januar.

23-November-2021

Resultatet af ur-afstemning om parkeringskontrol

Resultatet for afstemning om indførelse af parkeringskontrol i Holmstrup, blev et overvældende NEJ!
Stemmerne fordelte sig med
Ja: 60
Nej: 157
Blanke: 5
(Hver lejlighed er tildelt 2 stemmer)

13-November-2021

Sofus nr. 8 - Særnummer

Læserkommentar om parkeringskonrol. Læs uddrag af beboermøde referat og mini julemarked.
Næste blad planlægges trykt onsdag den 1.december.
Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden.

25-September-2021

Kort referat af efterårets beboermøde

Der kommer et fyldigere referat fra afdelingssekretæren, men det kan nævnes at forslaget om begrænsninger i dyrehold, faldt. Forslaget om parkeringsvagter bliver sendt til urafstemning, så alle får mulighed for at give deres holdning til kende.
Regnskaber og budget blev godkendt.
Hækejere som ikke klipper deres hæk, vil få en påmindelse. Følges der ikke op her på, vil den blive klippet for beboers regning.
Princippet om, at vi i Holmstrup vil have rummelige 2 meter høje køleskabe installeret, blev knæsat. Driften var begyndt at udskifte med mindre køleskabe.
Det blev besluttet at finde en løsning for juletræet, så det ikke optager flagstangen i julen - eller opsætte endnu en flagstang.
Bestyrelsen blev valgt med Edvin, Peter, Rudolf, Mogens, Anette, Helle Hansen og Helle Månsson. Johnny og Niels blev 1. og 2. suppleant. De fire førstnævnte er valgt for 2 år, dvs reelt 1½ år da valg normalt ligger i foråret - og kun er forskudt pga. Corona. Resten er valgt for 1 år, reelt ½ år da der er valg igen til foråret.

Tidligere nyheder kan ses i Arkivet

Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 hertil!

Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen.

Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se, hvilke aktiviteter de kan deltage i.

Materiale modtages på e-mail: red@holmstrupinfo.dk

Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.

Meningsudveksling foregår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder - og på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/Holmstrup/

Kommentarfeltet herunder, er til forslag eller spørgsmål om hjemmesidens indhold. Kommentarer og svar offentliggøres her på siden!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktør: Mogens S L Nielsen - red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.