Selskabslokalet Holmstrup

Set fra Holmstrup Haver

 

Ligger placeret i bebyggelsens sydligste ende. Adresse: Jernaldervej 245 st.

Størrelse:125 kvm. Max antal personer:72

Reserveres gennem boligforeningen. Kontakt udlejningsafdelingen:

Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
Kontortid:
Man, tirs og onsdag: 9.30 – 14.00
Torsdag: 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 – 13.00

Link til udlejningen

Hvis der er spørgsmål, eller er der nogle mangler i selskabslokalet, er man velkommen til at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen ved Anette Knight tlf.: 24 43 37 46

-------------------------------------------------------------------------

SÆRLIGE REGLER FOR BRUG AF SELSKABSLOKALET per 21 april 2021

Brabrand Boligforening sørger i alle selskabslokaler for:
at der er papirhåndklæder og skraldespande på toiletterne. Evt. stofhåndklæder fjernes.
at der er flydende sæbe og håndsprit ved alle håndvaske. Evt. sæbestykker fjernes.
at Sundhedsstyrelsens ”COVID19 plakater” hænges op i alle lokaler.
at lokalet tjekkes efter udlejning, rengøres/afsprittes (diverse kontaktpunkter, fx dørhåndtag og lyskontakter).
at der står sprit til at tørre alle kontaktflader af.

Derudover vil vi ved udlejning spørge om, hvor mange deltagere der kommer til et arrangement og henvise til de gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Brugerne skal selv være opmærksomme på at overholde sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger, herunder afstandskrav og krav om mundbind.

Derefter er det op til arrangøren af det pågældende arrangement at sikre overholdelse af de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Dette gælder uanset, om det er private arrangementer, hvor lokalerne lejes, eller blot mindre foreninger, som låner lokalerne.

------

Retningslinjer for udlejning af selskabslokaler i forhold til forsamlingsforbud og anbefalinger fra BL

 Forsamlingsforbud:

Lige nu må der højst forsamles 25 personer indendørs.

Forsamlingsforbuddet lempes og udfases i den kommende tid efter følgende plan, hvis smittesituationen tillader det:

Pr. 21. maj 2021: 50 personer indendørs

Pr. 11 juni 2021: 100 personer indendørs

Pr. 1 august 2021: Forsamlingsforbuddet afskaffes

 Afstandskrav:

BL anbefaler, at de almene boligorganisationer følger arealkrav og afstandskrav for foreningslokaler – dvs. en deltager pr. 4m2.

AFD.

Adresse

M2

Maks. Personer ved forsamlingsforbud på 25

Maks. Personer ved forsamlingsforbud på 50

1

Hans Broges Vej 17

41

10

10

2

Louisevej 18

60

15

15

2

Birgittevej 1 A

60

15

15

3

Ingasvej 72 - Lokale 1

100

25

25

3

Ingasvej 72 - Lokale 2

100

25

25

6

Jernaldervej 247

125

25

31

7 og 15

Hasselhøj 203

68

17

17

8

Hovedgaden 29

60

15

15

10

Rødlundvej 8

40

10

10

10

Næshøjvej 90

15

3

3

11

Stenaldervej 209

47

11

11

12

Stenaldervej 77

70

17

17

22

Salen

75

18

18

22

Nichen

46

11

11

23

Skovhøj 225

42

10

10

24

Skovhøj 100

146

25

36

31

Cafeen

 

 

 

*tal for cafeen tilgår i næste uge

 Ovenstående gælder også ved aktiviteter som strikkeklub, madklub eller lignende. Det er andre retningslinjer ved møder – mere om det senere.

 Alle retningslinjer kan ændres, hvis der sker ændringer i smittetallene 🤧

-------------------------------------

ALMINDELIGE REGLER:

Udlån/leje af selskabslokale:
Selskabslokalet er forbeholdt ukommercielle og ikke-støjende aktiviteter for afdelingens beboere
på hverdage fra mandag til torsdag. Fortløbende arrangementer skal godkendes af afdelingsbestyrelsen.

Selskabslokalet kan normalt kun lejes for en dag pr. weekend (fredag til søndag).
I øvrige tilfælde indhentes godkendelse hos afdelingsbestyrelsen.

Selskabslokalet kan kun udlånes/lejes til eget brug.
Udlån til beboeraktiviteter er gratis. Lån af lokalet i en weekend skal godkendes af afdelingsbestyrelsen.

Reservationer:
Selskabslokalet kan reserveres 24 måneder før ved henvendelse til udlejningen.

Selskabslokalet er forudreserveret:
- Fastelavnsweekend.
- Skt. Hans aften.
- Sommerfest den 2. og 3. weekend i august.
- Julearrangementer for børn og pensionister – de 3 første weekender i advent.
Der er ingen udlejning juleaften og nytårsaften.

Andre afdelinger:
Beboere i andre afdelinger af Brabrand Boligforening, hvor afdelingsbestyrelsen har lavet gensidig
aftale om leje af afdelingernes selskabslokaler, kan efter skriftlig ansøgning til boligforeningens administration
leje selskabslokalet 3 måneder før et arrangement til følgende begivenheder:
- Bryllup (herunder kobber, sølv, guld osv.)
- Konfirmationer
- Barnedåb
- Runde fødselsdage fra 40 og opefter samt 65, 75 osv.
- Jubilæer fra 25 år og opefter.

Musik og støjende adfærd:
Afspilning af musik må ikke være højere end fra afdelingens musikanlæg.
Akustisk musik og hyggemusikere må anvendes. Orkestermusik må ikke anvendes, medmindre der
er indhentet tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.
Musik og støjende adfærd i selskabslokalet skal ophøre kl. 02.00. For sommerfesten gælder dog kl.
04.00. Afdelingsbestyrelsen kan i begrænset omfang tillade, at åbne arrangementer med musik kan
fortsætte til kl. 04.00.

Godkendelser:
I tilfælde hvor afdelingsbestyrelsen skal godkende, skal ansøgning indgives mindst 1 måned før arrangementet.
Afdelingsbestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde dispensere fra ovenstående regler.

Rengøring:
Selskabslokalet og arealerne omkring selskabslokalet skal afleveres rengjorte. I modsat fald vil
rengøring foregå på beboerens regning. Se i øvrigt lejekontrakten.