Beretninger & indkaldelser til beboer/afdelingsmøder

De halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen, som fortæller hvad der er sket siden sidst og om fremadrettede initiativer.

Beretningerne er en del af indkaldelsen, og fremgår derfor ikke altid i de referater der kan findes på Brabrands Boligforenings (bbbo's) hjemmeside.

Forlængelse af de midlertidige regler på boligområdet - BL Informerer

(22 april 2021)

Forsamlingsforbuddet er ændret for udendørs ophold, men indendørs gælder fortsat, at der højst må forsamles 5 personer. De midlertidige regler på boligområde som følge af corona er blevet forlænget til og med den 18. april 2021.

Forsamlingsforbud
Forsamlingsforbuddet hæves fra mandag den 22. marts 2021 til 10 personer ved udendørs ophold.

Forsamlingsforbuddet er således fortsat 5 personer for indendørs ophold og medfører således fortsat begrænsning i afholdelse af møderne i beboerdemokratiet.

Som følge af forsamlingsforbuddet er de midlertidige regler på boligområdet forlænget – og som noget nyt får boligorganisationen nu mulighed for at beslutte, at repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger og afdelingsmøder kan afholdes digitalt, hvis der anvendes et IT-system, som kan styre adgang til mødet og afvikling af afstemninger på betryggende måde.

Et betryggende IT-system sikrer, at kun de personer, som skal have adgang til mødet i henhold til vedtægterne, har adgang til mødet, samt at kun de stemmeberettigede kan stemme og kun kan stemme én gang. IT-systemet skal indeholde logning, så det efterfølgende er muligt at revidere forløbet af et møde.

Ved afholdelse af digitale afdelingsmøder er boligorganisationen ikke forpligtigede til at acceptere fuldmagter.

Det er ikke et krav, at der afholdes digitale møder. Det er fortsat muligt at udskyde og aflyse afdelingsmøder og udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, så længe møderne ikke kan afholdes på grund af coronasituationen.

Læs mere i Indenrigs- og Boligministeriets skrivelse om forlængelsen og i ændringen til den gældende coronabekendtgørelse, der også findes på BL’s coronasite under ”Generelt om de midlertidige regler på boligområdet”.

Forlængelsen af coronabekendtgørelsen – og den nye mulighed for digitale møder – gælder fra den 22. marts 2021 og indtil videre til og med den 18. april 2021.

BL’s coronasite
Alle spørgsmål og svar på BL’s coronasite holdes hele tiden opdateret, og der kan foruden de nye muligheder læses mere om, hvad forsamlingsforbuddet betyder for bl.a. bestyrelsesmøder og aktiviteter i boligafdelingerne.

Spørgsmål kan som altid rettes til BL’s coronahotline: corona@bl.dk.

Info om beboermødet omdelt til alle postkasser - 19 nov 2020

Afdelingsbestyrelsens information består af tre dele.
1. Det aflyste beboermøde
2. Forslag til TV og internet
3. Kommende urafstemning

Beretning efterår 2020

Med dagsorden og forslag til beboermødet 27. oktober på Scandic - med forhåndstilmelding pga coronasituationen.

Afdelingsbestyrelsen informerer april 2020

Vores beboermøde i april er som bekendt aflyst. Derfor udsendes der ikke en beretning her i foråret.
Da der sker en del ting for tiden, vil vi informere lidt herom.
Ajourført 05.04.2020

Coronavirus og boligforeningen

Meddelelse fra Brabrand Boligforening om forholdsregler i forhold til Coronavirus.

Beretning efterår 2019

Med indkaldelse og forslag

Beretning forår 2019

Med indkaldelse og forslag

Beretning efterår 2018

Afdelingbestyrelsens beretning.

Beretning forår 2018

Indkaldelse, forslag og beretning samlet.

Beretning efterår 2017

Beretning forår 2017

Inklusive indkaldelse og regnskab.
Bemærk: Dagsordenen er fejlagtigt benævnt "foreløbig".

Beretning efterår 2016

Beretning forår 2016

Beretninger 2015 - 2010

Indkaldelser for de seneste år optræder også.