Afdelingsbestyrelsen informerer juni 2022

Bl. a om vandlækage, utæthed, hvem-skal-betale, beboerforening & billard, synsafdelingen, genbrugspladsen, hunde, udsugning, springvandet, vedligeholdelsesarbejder og hækkeklipning.

Halvårsberetninger og info fra afdelingsbestyrelsen

De halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen, som fortæller hvad der er sket siden sidst og om fremadrettede initiativer.

Beretningerne er en del af indkaldelsen, og fremgår derfor ikke altid i de referater der kan findes på Brabrands Boligforenings (bbbo's) hjemmeside.

Beretning forår 2022

Med regnskab for 2021 til godkendelse

Beretning efterår 2021

Med indkaldelse, forslag og budgetforslag for 2022.

Beretninger perioden 2015 - 2010

Indkaldelser for de seneste år optræder også.