Beretninger & indkaldelser til beboer/afdelingsmøder

De halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen, som fortæller hvad der er sket siden sidst og om fremadrettede initiativer.

Beretningerne er en del af indkaldelsen, og fremgår derfor ikke altid i de referater der kan findes på Brabrands Boligforenings (bbbo's) hjemmeside.

Beretning forår 2022

Med regnskab for 2021 til godkendelse

Indkaldelse beboermøde efterår 2021

Med indkaldelse, forslag og budgetforslag for 2022.

Beretninger 2015 - 2010

Indkaldelser for de seneste år optræder også.