Øvrige klubber (som kun optræder med kontaktinformation):

Holmstrup multibane.

 

Holmstrup Beboerforening
Jernaldervej 215, 1.

Porcelænsmaling i Holmstrup
Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben)
Kontaktperson
Jette Kristiansen, 265 Telefon 30 42 94 90
Åbent torsdag kl. 13.00-15.30

Flagning - se Flagning

Haveforening Persillerækken (nabo til Holmstrup Haver)

Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening
Margrethe Borchhorst Telefon 86 24 41 31

Multibane i Holmstrup (Sydvestlige hjørne af bebyggelsen)
Udlån af net:
Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69

Slægtsforskning
Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Aktivitetslokalet, Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6.
Kontaktperson: Karen Hammer-Sørensen 

Fra Århus Stiftstidende søndag den 22. marts 2020:

Vores elskede Karen Hammer-Sørensen er pludseligt gået bort. Hun vil blive savnet. Familien.

Ja, Karen vil blive savnet, også her i Holmstrup hvor jeg senest oplevede hende som igangsætter af en slægtsforskningsgruppe – som altid i perlende humør.

Æret være hendes minde! - Søren L (redaktør Sofus)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

HOLMSTRUP KLUBBER:

Holmstrup har mange klubber, hvoraf nogle mere har karakter af aktiviteter eller tilbud.

Alle beboere kan henvende sig og deltage.

Ønsker klubberne opdateret information her på siderne, så skriv til red@holmstrupinfo.dk

( Det kan være om åbningstider, bestyrelsessammensætning, program m.m.)