Afdelingsbestyrelsen


Siddende forrest fra venstre: Helle Hansen og Edvin Juhl.
Bagerst fra venstre:
Rudolf Bay, Mogens S L Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.
(Gl. foto. Mangler Helle Månsson og Niels Jensen - Johnny Rasmussen er stoppet)
(Foto: Bo Sigismund)


Forslag til de halvårlige afdelingsmøder (beboermøder) afleveres til afdelingsbestyrelsen senest kl. 12, 14 dage
før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Det kan foregå på flere måder:
1. Ved mail direkte til afdelingsbestyrelsen
2. I bestyrelsens postkasse ved 215
3. Aflevering på driftskontoret
4. Aflevering til administrationen (boligforeningen), se hvordan nederst på denne side!

Mødelokale: Jernaldervej 215

Post til afdelingsbestyrelsen kan afleveres i afdelingens postkasse ved 215 stuen, som tømmes inden det månedlige møde - som afholdes den første mandag i måneden. Eller post kan sendes pr. e-mail, se bestyrelsesmedlemmers mailadresser nedenfor. (opdateret jan 2022)

Edvin Juhl, 261A 3.

edvinjuhl@in-tvmail.dk tlf.: 25 34 05 03

Rudolf Bay, Jernaldervej 253B 1. tv.  

rudolfbay@gmail.com tlf.: 51 84 43 80

Peter IversenJernaldervej 245 3.  

peter-iversen@live.dk tlf.: 86 24 41 80

Anette KnightJernaldervej 221A 2. tv.  

syvsegl@gmail.com tlf.: 86 24 45 76

Mogens S L NielsenJernaldervej 221A 3. tv.  

mogensSLN@gmail.com tlf.: 25 88 30 70

Helle Hansen, Jernaldervej 235B 1.tv 

hellehansen10@gmail.com tlf.: 26 39 31 32

Annette Ertman, Jernaldervej 225 B st.th.

annette@sertmann.dk 

1. Suppleant 

Zack Mohamed, Jernaldervej 

zackmohamedkal@hotmail.com  tlf.: 71 42 66 33

 

Ansvarlig/kontaktperson til *interne og eksterne udvalg:

Se herunder! (ses bedst på stor skærm - eller drej mobilen til vandret)

* I interne udvalg kan øvrige bestyrelsesmedlemmer og beboere deltage. For at få indkaldelse skal man rette henvendelse om deltagelse til kontaktpersonen.

 • Interne udvalg*

  Aktivitetsudvalg
  Legepladsudvalget
  Selskabslokaleudvalg
  Boligpolitisk udvalg
  Grønt udvalg
  Bygge Teknisk Udvalg
  Genbrugsplads udvalg
  Hjemmesiden: Holmstrupinfo.dk

 • Kontaktperson

  Helle H
  Mogens
  Anette
  Rudolf
  Helle H
  Rudolf
  Rudolf
  Mogens

 • Suppleant

  Peter
  Helle H
  Annette E
  Peter
  Annette E
  Edvin
  Helle

 • Eksterne udvalg

  Foreningsrådet
  Socialudvalg
  Driftssamarbejdsudvalg
  Antenneforeningsudvalg
  Driften
  Holmstrup Dyreforenings bestyrelse

 • Kontaktperson

  Mogens
  Anette
  Rudolf
  Edvin
  Edvin
  Edvin

 • Suppleant

  Rudolf
  Peter
  Mogens
  Mogens
  Mogens

HVORDAN UDARBEJDER JEG ET FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET

Boligforeningen har udarbejdet en forslagsformular, som måske kan hjælpe dig til at formulere et forslag til afdelingsmødet. Hvis du ikke bruger formularen, er det vigtigt, at dit forslag indeholder alle de kontaktoplysninger, som skal udfyldes i det sidste punkt i formularen begyndende med: ”Forslagsstiller”.

Formularen kan hentes her under. Alternativt på driftskontoret eller hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand.

Hvordan indsendes forslag til boligforeningen:
Enten pr. mail
Udfyldt forslagsformular sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften.
Eller pr. post
Alternativt sendes forslagsformular med post til Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”. Eller afleveres samme sted.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage
før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.

PS! Du kan også sende direkte til afdelingsbestyrelsen! Se oven for under billedet.


Forslag til afdelingsmøde

FORSLAG (hvad foreslår du?):

MOTIVATION (hvorfor foreslår du det?):

OMKOSTNINGER (hvor meget koster det?):

Forslagsstiller:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Afdeling:
Kontaktoplysninger SKAL udfyldes.

Indsendes til:
forslag@bbbo.dk eller afleveres til Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand – att.: afdelingssekretær
Skal være Brabrand Boligforening i hænde senest 14 dage inden afdelingsmødet.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET - FORMULAR

FORSLAG (hvad foreslår du?):
MOTIVATION (hvorfor foreslår du det?):
OMKOSTNINGER (hvor meget koster det?):
Forslagsstiller:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Afdeling:
Kontaktoplysninger SKAL udfyldes