Sofus - Holmstrup beboerblad

Information om Sofus og indlevering af stof til bladet - se nederst på siden!

Sofus 8 - 2021 Særnummer

læserkommentar om parkeringskonrol. Læs uddrag af beboermøde referat og mini julemarked.

Sofus 7 - 2021

Generalforsamling dyreklubben, løbehjul på fortovet, kommentarer til afdelingsmødet fra Herman Nielsen og Søren Løkkegaard og masser af nyttige kontakter til aktiviteter m.m.

Sofus 6 - 2021

Et lille særnummer med blandt andet nogle billeder fra sommerfesten.

Sofus 5 - 2021

Læs om hundehavens femårs dag, nyt fra Genbrugsgruppen, Holmstrupdag, og se programmet for pensionistklubben.

Sofus 4 - 2021

Flaggruppen, dyreklubben, beboermøde og om de halvårlige informationer fra afdelingsbestyrelsen.

Sofus 2-2021

Nye flagkvinder, regnvandsbassin i Skjoldhøjkilen og naturbetragtninger.

Sofus 1-2021

Byrådet har givet tilladelse til at Viborgvej, mellem Sommervej og Tilst Vestervej, udvides til fire spor.

Sofus 7-2020

Et husnummer der kan læses, inspiration til gåtur i Langdalen, resultat af urafstemningen om tv-udbyder, spørgsmålet om kunst.

Sofus 6 Ekstra

Dyreklubben, problematisering af skiltningen i Holmstrup, kunstudvalg?

Sofus 5-2020

Menighedsrådsvalg, hækkeklipper, dødsannoncer, petanque, Charles Dickens.

Sofus 4-2020

Program pensionistklub og indkaldelse til beboermøde.
Indleveringsfrist til næste udgave af Sofus, er mandag den 5. oktober.

Sofus 3-2020

Læs om pensionistklubbens arrangement, et forslag til efterårets beboermøde og inspiration til at læse Charles Dickens spændende romaner.

Sofus 2-2020

Meddelelser i forbindelse med Corona. Fældede træer. Rod på genbrugspladsen kalder på beslutning. Holmstrup pensionistklub program maj-juni. Dødsannonce - Karen, initiativtager til slægtsforskning.

Sofus 1-2020

Tidlig indkaldelse til beboermøde.
Ib Skøt om velfærdsboom. Kloak og rotter. Sommerferietilbud til børnefamilier. Genbrugsgruppen indbyder til fællesdag. Dragedag. Tak til Tilst Lægehus.

Sofus 5-2019

Invitationer til Halloween og Juleaften og nyt fra Håndarbejdsklub, Onsdagsklub, Dyreklub, og Pensionistklub. Ib Skøt om Nordahl Grieg og Herman om boligprioritering. Kormusik, Hjertestarter og Robot

Sofus 4-2019

Med alle de nyttige kontaktoplysninger, der er gode at have ved hånden. Omtale at Tennessee Williams, som kan findes i Læsehesten og henvisning til den nye hjertestarter.

Sofus 3-2019

Fællesskab- og samværsdag, Arbejdsdag i hundegården og Catwalk ved Genbrugsen. Læs det fyldige uddrag fra forårets beboermøde og det faste indslag fra Læsehesten - denne gang om John Steinbæk.

Sofus 2-2019 ved Søren Løkkegaard

Dagsorden til Dyreklubbens generalforsamling, Cykelværkstedet ved Hans Martin, Læsehesten ved Ib Skøt om Morten Korch, Skjoldhøj Kirke ved Svend Böhm og snak med Niels Jensen ved Søren Løkkegaard.

Sofus 1-2019 - Sofus med reduceret redaktion

Herman siger farvel som en af hovedkræfterne bag Sofus.
Læs om Karen Blixen i Læsehesten.
Forslag til at få køkkenets varmerør isoleret ved køkkenrenovering.
Mulighederne i cykelværkstedet.

Sofus årgang 2018

Årgang 2018, numrene 1 til 6 samlet i én PDF.

Sofus årgang 2017

Årgang 2017, numrene 1 til 6 samlet i én PDF.
På side 70 findes statistik-tillægget med Holmstrups områdeprofil

Sofus' baggrund - og sådan indleveres stof til bladet:

Sofus har siden 1975* været et et beboerblad for Brabrand Boligforenings afd. VI – Holmstrup.

* (Fra januar 2006 til april 2009 ændrede Sofus navn til NySofus – og bladet dækkede også
afdeling 11 – Odinsgård og afdeling 12 – Thorsbjerg (oplag NySofus 710 eks.). Fra april 2009 blev Sofus igen et beboerblad udelukkende for Holmstrup).

Oplag Sofus: 450 eks.

Sofus er til for at beboere, aktiviteter, servicelederen og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig.
Brabrand Boligforening kan også benytte bladet til at udsende meddelelser til afdelingen.
Ligeledes kan beboerrådgivningen benytte bladet.

Anonyme indlæg optages ikke.
Erhvervsmæssige annoncer og indlæg modtages ikke.

Indlæg bedes så vidt muligt sendt pr. e-mail til Sofus’ mail: soerenloekkegaard@gmail.com

Andre – diskette/CD/DVD eller USB-sticks – kan afleveres til nedenstående.
Såfremt du ønsker hjælp til et indlæg – kan du henvende dig på redaktionsmødet – se tidspunkt i Sofus.

Deadline: Se bladet
Deadline er altid præcist kl. 16.00.

Redaktionsmøde: Onsdagen – samme dag som deadline fra kl. 16.00

Redaktionsmødet afholdes i afdelingens mødelokale, Jernaldervej 215, 1 sal.

Redaktionen består af:

Søren Løkkegaard (ansvarshavende) tlf. 40 29 29 42, 223A, soerenloekkegaard@gmail.com

Helle Due tlf. 61 70 19 29, helle.illona@gmail.com