Holmstrup Klubber

Leg på multibanen.

Holmstrup har mange klubber, hvoraf nogle mere har karakter af aktiviteter eller tilbud.

Alle beboere kan henvende sig og deltage.

Det er imidlertid vigtigt at repræsentanter for klubberne melder ind, hvis de vil have opdaterede informationer nævnt her. Det kan være om åbningstider, bestyrelsessammensætning, aktiviteter m.m.  Skriv til red@holmstrupinfo.dk

----------

Øvrige klubber (klubber som hovedsageligt kun optræder med kontaktinformation): 

Værestedet Holmstrup Mark
Jernaldervej 245, 1. lejl. 6  Telefon 86 24 82 89
Lokalet anvendes til beboer aktiviteter.  P.t. fællesspisning, keramik og slægtsforskning - se neden for. Afdelingsbestyrelsen kan søges om tildeling af lokale-tid til godkendte aktiviteter.

Holmstrup Beboerforening
Jernaldervej 215, 1.
Kontakt: Mød op! 

Porcelænsmaling i Holmstrup
Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben)
Kontaktperson
Jette Kristiansen, 265 Telefon 30 42 94 90
Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

Keramik
Værestedets lokaler 245, 1.
Jette Kristiansen
Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

Flagning - se Flagning
Svend Ove Böhm Telefon 22 53 42 64
Herman Nielsen - ophørt! Ny(e) frivillig(e) er meget velkomne! Henvendelse Svend Böhm.
Ring senest dagen før
eller læg en seddel i postkassen i 263, når flaget ønskes op.

Haveforening Persillerækken (nabo til Holmstrup Haver)
Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69 

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening
Margrethe Borchhorst Telefon 86 24 41 31 

Multibane i Holmstrup (Sydvestlige hjørne af bebyggelsen)
Udlån af net:
Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69